Legatorie


        După eliminarea stânjenitoarelor obiecte metalice precum clemele sau agrafele de hârtie, dar și a inutilelor file albe sau ciorne, filele sunt legate între coperți de carton. Conform Normelor Tehnice stabilite de Arhivele Naționale, acestea nu pot fi în număr mai mare de 250-300 într-o singură unitate arhivistică.