Consultanță de specialitate

Consultanță pentru realizarea unui circuit de lucru cu documentele într-adevăr eficient!

Îți oferim sprijin în gestionarea arhivei într-un mod eficient cu respectarea normelor legislative în vigoare.

1. Consultanță în vederea întocmirii sau actualizării Nomenclatorului Arhivistic.

Nomenclatorul arhivistic este un tabel sistematic, care stă la baza organizării documentelor create de fiecare compartiment/serviciu din cadrul companiei/institutiei tale. Acest tabel, cuprinde toate tipurile de documente create de compania/institutia ta cu precizarea termenelor de păstare ale acestora, generând astfel indicativele necesare identificării facile a documentelor arhivate.Nomenclatorul arhivistic este instrumentul de lucru esențial, pentru constituirea corectă a arhivei tale, fiind cel mai economic si in acelasi timp operativ sistem de clasare a documentelor.

Nomenclatorul arhivistic se intocmeste potrivit articolului 8 din Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996.

2. Consultanță în elaborarea unei proceduri interne privind păstrarea și conservarea documentelor.

Spatiul destinat păstrării arhivei, e necesar să îndeplinească condițiile enumerate în Normativul privind caracteristicile tehnico-funcţionale ale spaţiilor şi echipamentelor de depozitare şi conservare a arhivelor aflate în administrarea creatorilor publici şi privaţi de arhivă.

3. Consultanță în parcugerea pașilor necesari pentru selecționarea arhivei.

Selecționarea documentelor este operațiunea arhivistică prin care vă puteți dispensa de volumul de documente care nu mai prezintă importanță și care a depășit termenul de păstrare, conform Nomenclatorului Arhivistic și normelor legislative în vigoare referitoare la termenele de păstrare a documentelor.

Pașii necesari pentru selecționarea arhivei:
  1. Stabilirea documentelor care au depășit termenele de păstrare;
  2. Inventarierea documentelor ieşite din termenul păstrare;
  3. Întocmirea documentației pentru obținerea avizelor SJAN necesare eliminării documentelor cu termen de păstrare expirat;
  4. Preluarea documentelor în vederea distrugerii, după aprobarea lucrării de selecționare.

EVALUARE GRATUITĂ

Completează formularul de mai jos, iar noi te vom contacta pentru a programa o vizită de evaluare gratuită la sediul companiei sau instituției tale. Evaluarea durează mai puțin de 30 de minute.

Avantajele consultanței de specialitate Docs 4 Ever

O arhivă organizată riguros în baza unui nomenclator arhivistic corect întocmit atât ca și conținut cât și ca formă.

Un proces de selecționare rapid și facil.

Un spațiu organizat ce respectă normele legislative în vigoare.

Lasă-ți arhiva în grija noastră

Docs 4 Ever îți vine în ajutor cu un proces simplu, ușor de înțeles, și-ți livrează rezultate în timp util ție și companiei tale, pentru ca tu să te întorci la adevărata pasiune pe care ai investit-o în compania ta și produsele / serviciile pe care le oferă.