Legislație arhivistică

Index

Legea Arhivelor Naționale actualizată

Legea nr. 26/2023 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

Legea Arhivelor Naționale

Legea nr. 16 din 1996 republicată în 2014

Legea arhivării electronice

Legea nr. 135 din 15 mai 2007

Instrucțiuni creatori arhivă

Instrucțiuni creatori arhivă. Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996

Codul deontologic al arhivistului

Codul deontologic al arhivistului. Revista Arhivelor nr.2/1997

Normativ privind caracteristicile tehnico-funcționale ale spațiilor și echipamentelor de depozitare și conservare a arhivelor aflate în administrarea creatorilor publici și privați de arhivă

Ordin de zi nr. 235 din 1996

Ordin privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date

Ordin privind normele nr. 489 din 15 iunie 2009

Ordin pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul arhivistic

Ordinul nr. 1319 din 2006

Cerere eliberare adeverință

Model cerere eliberare adeverință

Ordinul Ministerului FInanțelor Publice privind documentele financiar-contabile

Ordinul nr. 2634 din 5 noiembrie 2015

Lasă-ți arhiva în grija noastră

Docs 4 Ever îți vine în ajutor cu un proces simplu, ușor de înțeles, și-ți livrează rezultate în timp util ție și companiei tale, pentru ca tu să te întorci la adevărata pasiune pe care ai investit-o în compania ta și produsele / serviciile pe care le oferă.