Up

legislatie

Legea arhivarii electronice
Codul deontologic al arhivistului
Normativ privind caracteristicile tehnico-functionale ale spatiilor si echipamentelor de depozitare si conservare a arhivelor aflate in administrarea creatorilor publici si privati de arhiva
Ordin privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date
Ordin pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul arhivistic
Legea economiei sociale